pijl

Verkoopinformatie

Op bedrijventerrein Noordersluis worden door Ruimteplan Lelystad 80 nieuwe verkoopunits gerealiseerd: NoorderPlaza. De verkoop van het bouwproject Ruimteplan Lelystad is in handen van Nouwens Bedrijfsmakelaardij te Lelystad en
VLIEG Makelaars te Lelystad. Medio eind 2020 wordt gestart met de bouw van dit project, ongeacht het
aantal verkochte units.

Koopaanneemovereenkomst
De koopsom van de bedrijfsunits is vrij op naam, exclusief BTW. In de koopsom zijn de volgende kosten inbegrepen:

 • De notariskosten inzake splitsing en levering-/eigendomsakte.
 • De kosten van de kadastrale registratie en inmeting.
 • Bouw- en legeskosten van de gemeente.

In de door de koper getekende
Koop Aannemingsovereenkomst (KAO) kan, indien nodig, een voorbehoud van de te verkrijgen financiering worden opgenomen voor de duur van maximaal zes weken. De projectmakelaars lichten de voorwaarden omtrent dit financieringsvoorbehoud graag nader toe. Informeer tijdig vÛÛr ondertekening van de Koop Aannemingsovereenkomst of de aankoop financieel haalbaar is. Dit voorkomt teleurstellingen. Stouthart en Hilber Notarissen te Schagen is de projectnotaris. De notaris controleert het volledige proces omtrent de splitsing en juridische levering van de units in bedrijvencomplex Ruimteplan Lelystad. De getekende Koop Aannemingsovereenkomst wordt door de makelaar bij de notaris aangeleverd, waarna die de levering aan de kopers voorbereidt. De notaris bevestigt de koop aan kopers en nodigt hen uit voor de juridische levering van de gekochte bedrijfsunit. Bij de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw wordt door de notaris ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Deze stelt de regels op ten behoeve van het gezamenlijke onderhoud, de controle op gebruik en het buitenterrein. De oprichting van de Vereniging van Eigenaren wordt opgenomen in de Vereniging van Eigenaren.

Projectinformatie

NoorderPlaza Lelystad bestaat uit twee vrijstaande, degelijke nieuw te bouwen moderne bedrijfsverzamelgebouwen met daarin 80 bedrijfsunits. NoorderPlaza is centraal gelegen op bedrijventerrein Noordersluis te Lelystad op een fraaie hoeklocatie aan de doorgaande Zuiveringweg. De gebouwen staan op een ruim en in het groen gelegen perceel. Het bedrijventerrein Noordersluis is gelegen in het zuidwesten van Lelystad. De ligging aan het stedelijk hoofdwegennet (Visarenddreef en Westerdreef) en een doorgaande vaarroute nabij het Markermeer en IJsselmeer vormen specifieke vestigingsfactoren die gunstig zijn voor transportbedrijven, dienstverlenende bedrijvigheid en bedrijvigheid gericht op zeil- en recreatievaart. Het gebied is verder functioneel en ruim opgezet, waarbij de Zuiveringweg voor de belangrijkste interne ontsluiting zorgt.

Noordersluis heeft een oppervlakte van circa 130 hectare en is vrijwel geheel uitgegeven. Het bedrijventerrein kent een inwaartse milieuzonering, waardoor het mogelijk is dat een divers palet aan bedrijvigheid zich kan vestigen. Hierdoor is het terrein gemengd van karakter waar zowel lichte als industriÎle bedrijvigheid naast elkaar goed kan functioneren.

De multifunctionele units zijn beschikbaar in diverse afmetingen. Hierdoor zijn ze zowel zakelijk als privÈ de juiste keuze, zeker in combinatie met de perfecte ligging. Het is mogelijk om meerdere units te koppelen. De units krijgen gÈÈn gasaansluiting.

Ze worden, zoals past in de huidige tijd, gasloos opgeleverd. Tussen de bouwblokken en aan de perceelgrenzen wordt het terrein met klinkerbestrating verhard. Dit zorgt onder meer voor ruim voldoende parkeerruimte.

 • De units zijn te koop. Ook bestaat de mogelijkheid om de bedrijfsunits in verhuurde staat - als belegging - te aanvaarden.
 • Financiering is mogelijk
 • Vereniging van Eigenaren met lage lasten
 • Het complex is veilig afsluitbaar met de (op afstand bedienbare) elektrische schuifpoort.
 • Moderne en frisse uitstraling door antracietkleurige stenen en zwarte gevel sandwichpanelen.
 • Uitermate geschikt voor kleinere bedrijven of stalling van boot, camper, oldtimer, sportauto vouwwagen of caravan.
 • Inclusief infrastructuur voor water en elektra.
 • Gunstige ligging op het bedrijventerrein

 

NoorderPlaza